U zoekt een energieadviseur?

In dit bericht leest u waar u op kunt letten bij het kiezen van een energieadviseur. Dit is specifiek gericht op duurzaam energieadvies voor gebouwen en woningen. Deze informatie kunt u eventueel voorleggen bij uw eigen energieadviseur of een energieadviseur van Exalius.

Energieadvies, wat is dat?

Advies bij inkoop van energie/handel in energie

De energiemarkt is altijd in beweging en afhankelijk van de economie, politiek, de energievoorraad, het klimaat en de marktvraag. Deze dynamische omgeving maakt het een vak apart om te kiezen bij welke energieleverancier energie gekocht kan worden en voor welke prijs. Een energieadviseur kan helpen bij het kiezen van een energieleverancier.

Consument
Voor consumenten zijn veel online ‘energievergelijk’ sites ontwikkeld. Deze opzet is de laatste tijd in opspraak geraakt omdat veel vergelijkingen niet onafhankelijk zouden zijn en niet representatief het aandeel duurzame energie weergeven (klik hier voor het Trouw artikel). Consumenten kunnen zich het beste laten informeren door onafhankelijk onderzoek.

Zakelijk
Bij bedrijven gaat de energie-inkoop anders. Belangrijke aspecten zijn het tijdstip, de prijs in relatie tot de contractsduur, de voorwaarden en de bandbreedte van het energiegebruik waarvoor de prijzen gelden. Online contracten afsluiten is wel mogelijk, maar hier zijn gezien het voorgenoemde risico’s. Voor een goed contract kunnen bedrijven met inhoudelijke kennis zelf onderhandelen, 1 op 1 met leveranciers, of via een consultant.

Duurzaam energieadvies

De bouw- en installatiekwaliteit van woningen en gebouwen zeggen veel over het toekomstig energieverbruik van een pand. Door vakkundige technische kennis kan een energieadviseur helpen met het zuiniger maken van een pand én het duurzaam opwekken van energie.

Er zijn zeker zo’n 60 oplossingen die leiden tot duurzame energie. Door een screening van een gebouw en gesprekken met de bewoners/gebouwgebruikers krijgt een adviseur al snel inzicht in de oplossingen die het beste passen bij de wensen. Met diverse berekeningen op basis van de technische gebouwspecificaties kan de adviseur vervolgens berekenen welke oplossing het meest interessant is. (over de rekenmethode later in de bericht meer!)

In dit bericht wordt alléén ingegaan op het duurzaam energieadvies.

Trend energieverbruik bedrijfsgebouwen

Trend energieverbruik bedrijfsgebouwen


Trend energieverbruik woningen

Trend energieverbruik consumenten

Bron: Energietrends 2014, ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Inspiratie voor consument

Inspiratie voor bedrijven

Energieadvies aanvragen:

Kennisveld van de adviseur

Een energieadviseur is soms een echte vakidioot.

Een energieadviseur is soms een echte vakidioot.

Technisch

Een energieadviseur is soms een echte ‘vakidioot’. Een vakidioot is iemand die alles van zijn vak weet en verder niks. Op zich niet vreemd als u beseft welke onderdelen een goed energieadviseur moet beheersen:

 • warmte- en stromingsleer;
 • warmte- en koudeopwekking;
 • eigenschappen van primaire energievormen (zonlicht, gas, olie);
 • eigenschappen van secundaire energie (omgezette primaire energie)
 • eigenschappen van energie, lucht, water, licht etc. en de invloed hiervan op comfort (bijvoorbeeld bij verlichting de kleurtemperatuur en lichtsterkte);
 • de scheikundige werking van stoffen en
 • constructieleer, massatraagheid.

En heeft kennis van de volgende praktische toepassingen:

 • installatietechniek (o.a. andere verwarmings-, klimaat-, verlichting en zonnestroominstallaties);
 • regeltechniek;
 • energiedistributie (energie van opwekking naar punt van overdracht, bijvoorbeeld van ketel naar radiator);
 • bouwkunde (o.a. belasting van constructies, bouwontwerp, materialen);
 • innovaties;
 • diverse meettechnieken en
 • vigerende normen en wetten.

Financieel

Niet noodzakelijk, maar wel wenselijk is enige kennis van financiële zaken. Wanneer bijvoorbeeld wordt geïnvesteerd in een gebouw en/of energietechnieken moet de uitkomst van de energieberekening omgezet kunnen worden naar een financiële berekening. Zo kan een investering worden vergeleken met andere investeringen en sparen. Hiervoor kunnen de volgende methoden worden gebruikt:

 • Simple pay back time
 • Net present value – netto contante waarde
 • Capital Recovery Factor – annuïteit
 • Discounted cash flow
 • Internal rate of return – Interne rentevoet
 • SIR Savings-to-Investment Ratio
 • Life-Cycle Costs Analysis LCCA

Energieadvies aanvragen:

Rekenmethoden en de nauwkeurigheid

Methode energielabel – NEN7120 en ISSO-publicaties 75, 82

Vanuit de Europese wet- en regelgeving wordt Nederland verplicht energielabels te hanteren voor woningen en gebouwen. Deze energielabels worden middels genormeerde rekenmethoden bepaald. Met dezelfde methoden is het ook mogelijk om energiebesparende maatregelen te berekenen. De basis van deze methode is een opname van de bouwkundige details en invoer in gecertificeerde software.

Woningen

Vanuit het verleden (vóór 2015) werden de labels én energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen berekend volgens ISSO-publicatie 82. Momenteel geldt voor  het energielabel van bestaande woningen echter de NEN 7120. De energiebesparende maatregelen worden echter nog volgens de ISSO-publicaties berekend (minder nauwkeurig dan de NEN-7120).

Utiliteit

Voor de bestaande utiliteitsbouw geldt de ISSO-publicatie 75. De verwachting is dat op lange termijn deze methode ook geheel of deels wordt vervangen door de NEN 7120. Bij zeer energiezuinige gebouwen kan de NEN-7120 worden toegepast (zgn. detailmethodiek).

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw geldt per definitie de NEN 7120.

Natuurkundige berekening

Los van de normen kan de energieadviseur het energieverbruik en de energiebesparende maatregelen berekenen volgens natuurkundige grondslagen. Een afbakening van hetgeen berekend wordt is noodzakelijk: de berekening wordt namelijk volledig custom-made opgezet. Binnen de berekening is alle ruimte om parameters in te voeren die volledig overeenkomen met de bouwkundige eigenschappen van het gebouw.

Simulatiesoftware en metingen

Voor de meeste nauwkeurigheid kan een energieadviseur metingen en simulaties inzetten. Eventueel kunnen deze worden gecombineerd met de andere rekenmethoden.

Simulatiesoftware

Voor een aantal toepassingen kan het wenselijk zijn om met gespecialiseerde software berekeningen te laten maken. Bijvoorbeeld zonnepanelen en zonneboilers die niet onder optimale omstandigheden op het dak liggen (schaduwvorming, niet of gedeeltelijk op het zuiden) geven een andere opbrengst dan wanneer dit niet het geval zou zijn. In dit geval is een gedetailleerde simulatie wenselijk: dit geeft nauwkeurig beeld van de haalbaarheid bij dergelijke toepassingen.

Metingen

Hierbij kan worden gedacht aan een warmtescan, blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting. Deze metingen zijn een vak apart: hierover in een volgende blogbericht meer informatie.

Voor- en nadelen methoden energieadvies

Energie advies aanvragen:

Het energieadvies

Wanneer de genoemde onderdelen in dit bericht goed worden ingevuld, kan een energieadviseur u een goed en realistisch advies geven. Tenminste de volgende onderdelen komen hierin aan bod:

 • De kosten/investering;
 • Reductie van de energiekosten;
 • Terugverdientijd;
 • Nauwkeurigheid van de gebruikte rekenmethode;
 • Uitgangspunten die gebruikt zijn in de berekening en
 • Invloed van de maatregelen op het comfort.

Bent u op zoek naar een energieadviseur? Navigeer dan naar onze adviespagina.

Energie advies aanvragen: