Energie-efficiëntieplan in het kader van MJA3 en MEE

Introductie MJA3 en MEE

De meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten. Deze hebben als doel om energiebesparing te stimuleren. Al sinds 1992 maakt de overheid dergelijke afspraken. De aanpak is succesvol gebleken en wordt sindsdien voortgezet. Het biedt deelnemende bedrijven namelijk veel voordelen.

Weet u niet of uw organisatie al lid is of wilt u lid worden?

Klik hier om naar de site van RVO te gaan.

Energie-efficiëntieplan-Exalius

Energie-efficiëntieplan

Elk bedrijf dat deelneemt aan een meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3 / MEE) moet, binnen 9 maanden na ondertekening van of toetreding tot deze meerjarenafspraak, een (concept) energie-efficiëntieplan (EEP) opstellen. Dit EEP moet vervolgens iedere 4 jaar geactualiseerd worden. Voor deelnemers aan het MEE-convenant moet het EEP uiterlijk op 1 oktober 2016 geactualiseerd zijn voor de periode 2017-2020. Voor deelnemers aan het MJA3-convenant gelden 2 indieningsdata: 1 oktober 2016 en 15 november 2016.

Exalius kan het EEP opstellen of actualiseren. De resulterende rapportage voldoet aan “EEP Handreiking – MJA3-convenant” en “EEP Format en Toetsingscriteria – MJA3-convenant” (RVO). Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voor ondernemers die het EEP laten opstellen of actualiseren in het kader van de MJA3 is subsidie mogelijk. Hiervoor gelden vaste bedragen van € 2 500 en € 4 500. Deze staatssteun is beperkt tot maximaal 50% voor grote onderneming. Dit percentage  kan worden verhoogd met 10% of 20% voor respectievelijk middelgrote en kleine ondernemingen.

Energie-efficiëntieplan-Exalius