Luchtkwaliteit kantoor meten

De waarde van mensen op een kantoor heeft veel meer impact dan het energieverbruik van een gebouw. Het is dan ook belangrijk dat gebouwen een goede luchtkwaliteit en een gezonde werkplek kunnen garanderen. Laat de luchtkwaliteit meten van uw kantoor of bedrijfspand en tref indien nodig maatregelen. Zo kan ‘de mens’ door een comfortabel binnenklimaat optimaal en efficiënt zijn werk kan vervullen.

Inhoud

1. Welke factoren beïnvloeden de luchtkwaliteit?
2. Indicatie slechte luchtkwaliteit en de gevolgen
3. Luchtkwaliteit meten & objectieve beoordelingscriteria
4. Luchtkwaliteit, subsidies en lagere energiekosten
5. Luchtkwaliteit verbeteren

Welke factoren beïnvloeden de luchtkwaliteit?

De lucht die wij inademen bestaat uit verschillende stoffen. De bekendste hiervan zijn koolstofdioxide, stikstof, zuurstof en waterdamp. De aan- of afwezigheid, de concentraties en de luchttemperatuur bepalen samen de luchtkwaliteit:

  • Temperatuur en luchtvochtigheid: in Nederland zijn wij bijvoorbeeld bekend met droge winterlucht. Deze lucht kan buiten als comfortabel worden ervaren (‘lekker fris’). Wordt deze lucht echter opgewarmd door een radiator, dan kan de lucht als te droog worden ervaren. De luchttemperatuur en de absolute vochtinhoud bepalen samen de relatieve luchtvochtigheid. De relatieve luchtvochtigheid is daarmee dus een bepalende waarde voor hoe men een lucht ervaart.
  • De concentratie of intentsiteit van CO2: de mens ademt CO2 uit, planten/bomen zetten CO2 om naar zuurstof. Wanneer de hoeveelheid CO2 laag is (bijvoorbeeld buiten in het bos), wordt de lucht meestal als comfortabel ervaren. In en volbezette kantine kan de CO2 uitstoot hoog zijn, dit is bij onvoldoende verse luchttoevoer niet comfortabel.
  • De concentratie of intensiteit van verontreinigende stoffen (bijvoorbeeld de concentratie SO2 (stikstofdioxide), stof en roet), organismen (bijvoorbeeld het aantal pollen of micro-organismen) en fysische verschijnselen (bijvoorbeeld de troebelheid).

richtwaarden binnenmilieukwaliteit

Indicatie slechte luchtkwaliteit en de gevolgen

Een slechte luchtkwaliteit wordt meestal veroorzaakt door:

  • Te hoge CO2 concentratie/te weinig toevoeg van frisse lucht
  • Te droge / te vochtige lucht
  • Aanwezigheid van verontreinigde stoffen: bijvoorbeeld een verkouden ‘mens’ brengt verontreinigende micro-organismes in (ziektekiemen) welke onvoldoende worden afgevoerd

Door een slechte luchtkwaliteit op kantoor brengt u niet alleen uw eigen gezondheid in gevaar maar ook die van uw werknemers. De stoffen die in de lucht hangen worden ingeademd en kunnen lijden tot infecties en ziektes. Daarbij zorgt voldoende toevoer van frisse lucht (zuurstof) ervoor dat ‘de mens’ optimaal kan werken. Met een goede luchtkwaliteit zorgt u er dan ook voor dat ziekteklachten worden vermeden. Dit heeft tot gevolg dat het ziekteverzuim minder zal zijn, personeel meer energie heeft en dat u op langere termijn kosten zult besparen.

Klachten worden helaas pas vaak herkend en waargenomen bij een al aanwezige slechte luchtkwaliteit. Denk hierbij aan klachten als hoofdpijn, concentratie problemen en irritatie aan de ogen en neus. Ervaart u deze klachten bij u zelf of een van uw werknemers laat dan gelijk de luchtkwaliteit meten van uw kantoor of bedrijf.

Luchtkwaliteit meten & objectieve beoordelingscriteria

Met speciale apparatuur meet Exalius welke concentraties stoffen er aanwezig zijn en welk temperatuur deze hebben over een langere periode. Op deze manier kunnen we analyseren welke eigenschappen van de lucht een slechte luchtkwaliteit veroorzaken.

Luchteigenschappen zijn op basis van objectieve criteria te beoordelen. Voor de luchtvochtigheid en de luchttemperatuur kan bijvoorbeeld het behaaglijkheidsdiagram worden aangehouden (zie afbeelding).

luchtkwaliteit kantoor meten

Voorts zijn er ook andere bepalingsmethoden mogelijk om de kwaliteit van het binnenklimaat vast te stellen: bijvoorbeeld een indeling in klimaatklassen A (zeer comfortabel) tot en met D (minst comfortabel) volgens publicatie ‘kleintje binnenklimaat’ van stichting ISSO.

Luchtkwaliteit, subsidies en lagere energiekosten

Diverse ingrepen zorgen naast een betere luchtkwaliteit ook voor een energiezuinigere installatie. Om deze reden zijn er bij de overheid fiscale subsidies mogelijk. Bijvoorbeeld via de energieinvesteringsaftrek 2018 kan het voordeel oplopen tot gemiddeld 14%, terwijl er minder energie wordt verbruikt.

Luchtkwaliteit verbeteren

Het verbeteren van de luchtkwaliteit van uw bedrijf heeft een grote impact op de productiviteit en het ziekteverzuim van uw werknemers. De volgende mogelijkheden worden onderzocht:

  1. Vergroten van de hoeveelheid frisse lucht
  2. Beinvloeden van de vochtigheid
  3. Verlagen concentratie of verhinderen verspreiding van schadelijke stoffen

Luchtkwaliteit kantoor meten? Neem contact op om uw case te bespreken.