BENG berekening laten maken?

Wilt u een BENG berekening laten maken? Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt.

Inhoud

1. Wat is een BENG berekening?
1.1 De definitie
1.2 Bepalingsmethode
1.3 Omgevingsvergunning
2. De BENG als pril ontwerp
3. Wanneer is de BENG berekening verplicht?
4. De BENG en het bouwbesluit

Wat is een BENG berekening

De definitie

BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw. Dit wordt uitgedrukt in de volgende indicatoren:

 1. De energiebehoefte (Energieprestatie indicator 1, zie tabel)
 2. Het verbruik van fossiele (niet-duurzame) energie (energieprestatie indicator 2, zie tabel)
 3. Het procentuele aandeel duurzame energie (energieprestatie indicator 3, zie tabel)
 4. Alléén voor woningen: Temperatuuroverschrijding Juli (‘TO-Juli’), dit is een coëfficiënt die de mate van oververhitting in de maand Juli uitdrukt. Deze waarde mag maximaal 1,0 bedragen.

Vanuit het bouwbesluit is het geëist dat nieuwbouw woningen en gebouwen aan bepaalde vereiste waarden voldoen. Dit is in onderstaande tabel te vinden.

Vereiste BENG indicatoren, conform het bouwbesluit.

Bepalingsmethode

De BENG wordt berekend volgens de NTA-8800. Hierbij worden de volgende bouwkundige eigenschappen en installaties ingevoerd in een empirische berekening:

 • Thermische schil (scheiding binnen en buiten)
 • Warmte en koude behoefte
 • Warmteopwekking (verwarming en warm tapwater)
 • Koudeopwekking
 • Interne warmteproductie
 • Warmtewinst door zonnestraling (door ramen)
 • Ventilatie en evt. bevochtiging
 • Duurzame opwekking van energie

Omgevingsvergunning

De BENG berekening is nodig om een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) te krijgen. De overheid heeft als ambitie om de eisen aan nieuwbouwprojecten steeds meer richting energieneutrale gebouwen te laten gaan. Vóór 2021 was er nog de EPC eis en per 1 januari 2021 is zijn er de BENG-eisen (bijna energieneutraal).

De BENG als pril ontwerp

De BENG berekening wordt in een vroeg stadium bepaald en de uitgangspunten van deze berekening worden vastgelegd in de omgevingsvergunningaanvraag. In dit vroege stadium worden gedetailleerde keuzes gevraagd die direct invloed hebben op de investeringskosten en het energieverbruik in de exploitatiefase. Wij adviseren daarom:

 • Om de investeringskosten inzichtelijk te maken wanneer de uitgangspunten worden afgewogen die nodig zijn in de BENG berekening.
 • Andere voorbeeldprojecten te onderzoeken: welke BENG is opgeleverd en wat is het energieverbruik?

Op basis van deze gegevens kunnen de beste uitgangspunten in overleg worden bepaald. Hiermee heeft u direct een eerste versie van het bouwontwerp!

Wanneer is de BENG berekening verplicht?

De BENG berekening is op de volgende momenten verplicht:

 1. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning
 2. Bij oplevering van het gebouw

In beide situaties moeten de berekeningen worden geregistreerd. Exalius is hiervoor gecertificeerd volgens de BRL9500. Om waar te borgen dat het gebouw ook bij de oplevering voldoet aan de bouwbesluiteisen wordt bij iedere berekening een uitleg gegeven hoe het bouwproces hiervoor moet worden ingericht.

De BENG en het bouwbesluit

De BENG berekening heeft raakvlakken met andere delen van het bouwbesluit (bijvoorbeeld de daglichtberekening). Wanneer wordt overwogen meerdere onderdelen van het bouwbesluit te toetsen aan het ontwerp, is het aan te bevelen dit duidelijk te hebben voordat de BENG wordt berekend. De gegevens kunnen dan tijdens het berekenen van de BENG direct voor andere onderdelen worden gebruikt. Dat scheelt dubbel werk!

epc berekening laten maken