Energielabel verbeteren

Wilt u een energielabel verbeteren? Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt.
Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op.

Inhoud

1.Waarom uw energielabel verbeteren
2.Energielabel verbeteren voor woningen
3.Energielabel verbeteren utiliteitsgebouw
4.Subsidie en fiscaal voordeel

Waarom uw energielabel verbeteren?

Het energielabel voor gebouwen is tegenwoordig een ‘hot item’. De overheid is voornemens om in 2023 een energielabel C voor kantoren verplicht te stellen. En bij (her)financiering van vastgoed letten banken tegenwoordig ook op de labelscore. Zo krijgt een energielabel C of beter voor woningen en utiliteitsbouw een gunstiger rente.

Het energielabel zegt daarbij ook veel over de bouwkwaliteit en het energieverbruik van een bouwwerk. Samen met alle aandacht die het tegenwoordig krijgt zorgt een goed energielabel voor lagere energiekosten en een hogere waarde van uw gebouw.

Een energielabel verbeteren kan daarom zeer interessant zijn. In dit artikel worden alvast een aantal details gedeeld waar men direct mee aan de slag kan.

energielabel verbeteren

Een energielabel C wordt vaak als een gunstig energielabel beschouwd. Dat betekent een Energie-Index van ≤ 1,3 of beter voor de utiliteitsbouw en een Energie-Index van ≤ 1,8 of beter voor woningen.

Energielabel verbeteren voor woningen

Het energielabel voor woningen kan worden verbeterd met de volgende maatregelen:

 • spouwmuurisolatie
 • dakisolatie
 • vloerisolatie
 • leidingisolatie
 • nieuwe ketel of warmtepomp
 • zonnepanelen

Dergelijke maatregelen lijken in de praktijk makkelijk. Maar let op:

 • bij na-isolatie is het van groot belang dat de bouwconstructie zodanig opnieuw wordt ontworpen dat vocht uit de constructie kan trekken zodat rot/schimmel wordt voorkomen. Nét zo belangrijk is dat uw woning voldoende van frisse lucht kan worden voorzien. Relatief oude woningen hebben namelijk voldoende luchttoevoer door kieren en naden. Deze worden bij na-isolatie meer luchtdicht gemaakt, waardoor een alternatief voor ventilatie noodzakelijk kan zijn (bijvoorbeeld raam- of gevelroosters).
 • als de ketel ook wordt gebruikt voor het verwarmen van warm water heeft het HR-WW keurmerk veel invloed op het energielabel. Dit keurmerk geeft aan dat een ketel met hoog rendement warm water kan maken.
 • indien voor een warmtepomp wordt gekozen; vóórdat een ketel kan worden vervangen door een warmtepomp is het noodzakelijk om te toetsen hoeveel vermogen er nodig is om een woning te verwarming en welke temperatuurtrajecten er noodzakelijk zijn (een ketel kan makkelijk 90 graden verwarmingswater aanleveren, een warmtepomp maximaal 55 graden).

Voor meer informatie neem contact op.

Energielabel verbeteren utiliteitsbouw

Zoals in de inleiding eerder al aangegeven; de overheid is voornemens om het energielabel C in 2023 verplicht te stellen voor kantoren. Op deze verplichting zijn wel uitzonderingen, zoals:

 • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
 • monumenten (Rijk/prov./gem.) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
 • binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Hoe dan ook, het energielabel van een utiliteitsgebouw is een stuk complexer dan die van de woningbouw. Zo is naast isolatie, verwarming, koeling en ventilatie bij de utiliteitsbouw ook de gebruikersfunctie zeer bepalend:

 • een gebouw waar een winkel in zit kan een A-label scoren, maar als alléén de gebruikersfunctie naar kantoor zou veranderen zou dit een energielabel D kunnen worden.
 • als een gebouw met een labelplichtige functie (bijvoorbeeld kantoor of bijeenkomst) grenst aan een verwarmde niet-labelplichtige functie (bijvoorbeeld een productiehal, industriefunctie) dan hoeft de tussenliggende wand soms niet als verliesoppervlak te worden opgegeven. Dit kan zo maar 25% van het geveloppervlak betekenen, waardoor een label gunstiger uit kan komen.

En andere (relatief eenvoudige) mogelijkheid om het energielabel te verbeteren is bijvoorbeeld het toepassen van LED-verlichting. Ondanks dat de factoren bekend zijn welke invloed hebben op de labelscore, blijft het voor utiliteitsbouw maatwerk.

Neem contact op met een EPA-adviseur van Exalius om u verder te laten informeren.

Subsidie en fiscaal voordeel

Energiebesparende maatregel zijn subsidiabel. Voor warmtepompen en zonnepanelen kan men bijvoorbeeld een investeringssubsidie krijgen (SDE+ of ISDE in 2018). Voor het verbeteren van het energielabel en luchtbehandelingskasten is een fiscale subsidie mogelijk. Neem deze ontwikkelingen mee in uw overweging.