Energieadvies in het kader van de Wet Milieubeheer

In artikel 2.15 van de wet milieubeheer wordt gesteld dat ondernemers energiebesparende maatregelen moeten treffen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar. U bent dit verplicht bij een jaarlijks energieverbruik van minimaal 50 000 kWh en/of 25 000 m3 aardgas.

Het is aan de ondernemer zelf om verantwoordelijk met energie om te gaan. De gemeente kan als ‘bevoegd gezag’ bepalen of hier voldoende invulling aan wordt gegeven. Indien het aannemelijk is dat u hier niet aan voldoet én uw jaarverbruik is minimaal 200 000 kWh en/of 75 000 m3 aardgas, kan het bevoegd gezag een onderzoek naar energiebesparende maatregelen verplicht stellen.

Exalius kan onderzoek doen naar de financiële haalbaarheid van energiebesparende maatregelen. Hierin worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  • Omschrijving van uw bedrijfsproces en eventuele bouwplannen;
  • Inzicht in uw energieverbruik;
  • Uitgangspunten die gelden voor de energiebesparingsberekeningen;
  • Overzicht van energiebesparende technieken en maatregelen inclusief investering en terugverdientijd en
  • Bedrijfsenergieplan

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Het energieadvies komt in aanmerking voor de Energie-InvesteringsAftrek (EIA). Dit geeft een voordeel van gemiddeld 14% op de advieskosten.

milieubeheer Exalius