ENERGIELABEL AANVRAGEN

Wilt u een energielabel aanvragen? Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt.
Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op.

Inhoud

1. Label consument
1.1 Wat is het?
1.2 Het label en de wet
1.3 Voorlopig energielabel
1.4 Methode 1: zelf definitief label aanvragen
1.5 Methode 2: laat een definitief label aanvragen
2. Label woningcorporaties
2.1 Woonwaarderingsstelsel
2.2 Subsidie en financiering
2.3 Definitief energielabel
3. Label utiliteit
3.1 Wat is het
3.2 Het label en de wet
3.3 Verplicht energielabel utiliteit
3.4 Label niet verplicht
3.5 Het label voor publieke gebouwen

LABEL CONSUMENT

Wat is het?

Het energielabel voor woningen vergelijkt de energieprestaties bij een standaard gebruik. Het label is dus onafhankelijk van de bewoner. De meest energiezuinige woningen krijgen een label A, de minst zuinige een label G. Het energielabel voor woningen is 10 jaar geldig en kunt u aanpassen als u zuinige maatregelen heeft genomen.

Het label en de wet

Begin 2015 hebben huiseigenaren een voorlopig energielabel thuisgestuurd gekregen. Dit voorlopige energielabel kan op twee manieren worden omgezet naar een definitief energielabel (later meer hierover). Vanaf 1 Januari 2015 is het verplicht een definitief energielabel te overleggen bij verkoop of nieuwe verhuur van woningen. De inspectie leefomgeving en transport controleert op de handhaving hiervan. Boetes voor het ontbreken van een energielabel bij verkoop/verhuur kunnen oplopen tot € 405.

Voorlopig energielabel

Het voorlopige energielabel voor woningen is berekend op algemeen traceerbare gegevens, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Op www.zoekuwenergielabel.nl kunt u uw huidige energielabel vinden. Energiebesparende maatregelen die na het bouwjaar zijn aangebracht zijn hier niet in opgenomen.

Methode 1: zelf definitief label aanvragen

U kunt zelf een definitief energielabel aanvragen door enkele eenvoudige gegevens (hooguit 10 kenmerken) zelf in uw woning vast te leggen. U kunt dan online uw energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. U stuurt in een beveiligde omgeving (DigID) uw vastgelegde gegevens (bijvoorbeeld foto’s of facturen) als bewijs naar een erkend deskundige. Na controle op afstand en betaling volgt uw definitieve energielabel.

Voordelen:

 • Geringe kosten (c.a. 40 Euro)

Nadelen:

 • Weinig inzicht in de energetische staat van uw woning (gebaseerd op hooguit 10 kenmerken)

Methode 2: laat een definitief label aanvragen door een erkend adviseur

Als u een definitief energielabel voor woningen aan laat vragen door een gecertificeerd EPA-W adviseur, komt de adviseur bij u thuis langs voor advies. De adviseur neemt maximaal 150 woningkenmerken op en bepaald een energie-index. De energie-index drukt in een getal uit hoe energiezuinig uw woning is. Dit getal is een veel nauwkeuriger benadering van de energiezuinigheid van uw woning. De adviseur gebruikt van deze gegevens enkele kenmerken om deze energie-index vervolgens om te zetten naar een definitief energielabel.

Voordelen:

 • De energie-index geeft u een nauwkeurig beeld van de energiezuinigheid van uw woning.
 • Om te zetten naar een advies op maat tegen lage kosten.
 • Energie-index te gebruiken voor professionele woningverhuur of bepaalde financiële regelingen

Nadelen:

 • Relatief hoge kosten (vanaf c.a. €150)

Informatie aanvragen

Voorbeeld energielabelenergielabel aanvragen

LABEL WONINGCORPORATIES

In het voorgaande stuk staat uitgelegd wat een voorlopig energielabel voor woningen is en wat een definitief energielabel is. Dit geldt ook voor woningcorporaties. Echter is het voor woningcorporaties die verhuren onder de liberalisatiegrens aantrekkelijker om een definitief energielabel op te laten stellen door een erkend adviseur.

Woonwaarderingsstelsel

Een erkend EPA-W adviseur kan de zogenoemde energie-index bepalen. Dit wordt uitgedrukt in een getal en geeft de energiezuinigheid van een woning aan. Afhankelijk van de energie-index krijgt een woning extra huurpunten. Een lagere energie-index (zuinigere woning) levert bijvoorbeeld meer huurpunten op.

Energielabels afgegeven vóór 01-01-2015 zijn bepaald volgens de oude (uitgebreide) methodiek en bepalen het aantal huurpunten op basis van de energieprestatie (indien geldig).

Als het er geen energielabel is bepaald voor 01-01-2015 én er geen energie-index is bepaald, wordt het aantal huurpunten bepaald op basis van het bouwjaar.

Subsidie en financiering

Voor subsidie of financiering van energiebesparende maatregelen biedt de overheid subsidie en financiering:

Om voor deze stimuleringsmaatregelen in aanmerking te komen is een Energie-Index nodig.

Definitief energielabel

Als u een energie-index laat opstellen krijgt u er automatisch en kosteloos een definitief energielabel bij. Wilt u zelf een energielabel afmelden (methode 1, staat uitgelegd bij consument), dan kost dit enkele tientallen euro’s.

LABEL UTILITEIT

Wat is het

Het doel van het label is om de energetische prestaties van gebouwen onderling te kunnen vergelijken bij een standaard gebruik. Dit is onafhankelijk van de gebouwgebruiker. De meest energiezuinige gebouwen krijgen een energielabel A++++, de minst zuinige een energielabel G. Het energielabel is 10 jaar geldig, en kunt u bijwerken als u energiezuinige maatregelen heeft genomen.

Binnen de utiliteit zijn er geen voorlopige en definitieve labels te onderscheiden. Wilt u dan ook een energielabel aanvragen laat deze dan opstellen door een erkend EPA-U adviseur.

Het label en de wet

Vanaf eind 2014 is het verplicht voor gebouweigenaren om een energielabel te overleggen bij huurwissel of verkoop. Begin 2015 controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport op de handhaving hiervan. Wanneer dit niet wordt nageleefd kan een boete worden gegeven, oplopend tot €20 250.

Verplicht energielabel utiliteit

Het energielabel utiliteit is (bij verkoop of huurwissel) verplicht voor  utiliteitsgebouwen met de volgende functies:

 • gezondheidszorg
 • overheid
 • horeca
 • kantoor
 • huisvesting meerdere bedrijven
 • bijeenkomst
 • onderwijs
 • sport
 • winkel

Label niet verplicht

De volgende gebouwen zijn niet verplicht tot een energielabel:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt voor verwarming of koeling;
 • monumentale gebouwen;
 • gebouwen die worden gebruikt voor religieuze diensten en spiritualiteit;
 • industriële gebouwen (volgens het bouwbesluit 2003);
 • gebouwen die tijdelijk gebruikt worden (max. 2 jaar);
 • bewoonde gebouwen minder dan 4 maanden per jaar in gebruik, en met een te verwachten energiegebruik van minder dan 1/4 bij permanent gebruik (vakantiehuisjes);
 • woonboot;
 • losse gebouwen met een gebruiksoppervlakte < 50 m2.

Het label voor publieke gebouwen

Bij publieke gebouwen groter dan 500 m2 moet het energielabel verplicht worden opgehangen op een zichtbare plek, mits er een energielabel geregistreerd is.
Publieke overheidsgebouwen groter dan 500 m2 moeten sowieso een label hebben opgehangen op een zichtbare  plaats. Naar verwachting wordt deze grens verlaagd naar 250 m2 in Juli 2015.