Subsidie, fiscaal voordeel en financiering

Voor duurzame investeringen van bedrijven en ondernemers zijn er stimuleringspakketten mogelijk. Dit kunnen subsidies zijn en/of fiscale regelingen. Meestal is dit gekoppeld aan een dienst, product of innovatieproces.

Bij iedere aanvraag is het cruciaal alle mogelijkheden te onderzoeken. De volgende top-to-bottom benadering kan hierbij worden doorlopen:

  • Landelijk
  • Provinciaal
  • Regionaal (gemeente/streek)

Onderstaand een overzicht van de landelijke stimuleringspakketten:

Stimulering Duurzame Energie (SDE)
De SDE+ is een compensatieregeling. De subsidie wordt berekend door het verschil in kostprijs per eenheid duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. De subsidie wordt voor 8, 12 of soms 15 jaar verstrekt.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De ISDE is een investeringssubsidie op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Deze geldt zowel voor particulieren als zakelijke gebruikers. De hoogte van de subsidie hangt af van het apparaat en het rendement.

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Van een duurzame investering kan 58% worden afgetrokken van de fiscale winst. Gemiddeld levert dit 14% voordeel op.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)/ Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL)
Het belastingvoordeel van de MIA kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. De Vamil biedt mogelijkheden om 75% van de investeringskosten af te schrijven op een moment naar uw keuze.

Subsidieregeling energie-efficiëntieplan
Deze subsidieregeling is alleen van toepassing voor bedrijven die een energie-efficiëntieplan moeten laten opstellen of een bestaande actualiseren in het kader van MJA-3. Lees hier meer over deze mogelijkheden.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)
Bij de STEP kunnen woningcorporaties en verhuurders een subsidie krijgen afhankelijk van de verbeterde energie-index (aan deze score is het energielabel gekoppeld). De subsidie loopt uiteen van €2000/woning bij een kleine verbetering van de energie-index, tot €4500/woning bij een grote verbetering van de energie-index.

Fonds energiebesparing huursector (FEH)
Dit fonds geeft woningcorporaties en verhuurders de mogelijkheid om onder gunstige voorwaarden een financiering te voorzien. Deze moet worden ingezet om woningen energiezuinig te maken. De rentepercentages bedragen 0,5% en 1,9%.

Financiering

Er zijn diverse financieringen mogelijk, voor ondernemingen die zelf niet de investering willen/kunnen doen. Zo zijn er diverse “groene financieringsfondsen”, waarbij onder een gunstig tarief kan worden geleend (uiteraard geldt dit alleen voor duurzame doeleinden).

Kosten per aanvraag

Exalius kan een subsidie, fiscale regeling of financiering aanvragen o.b.v. no cure-no pay óf uur-factuur.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Subsidie, fiscaal voordeel en financiering Exalius

Subsidie, fiscaal voordeel en financiering Exalius