BENG berekening

Wat is de BENG?

BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw en wordt uitgedrukt in drie indicatoren:

 1. De energiebehoefte
 2. Het verbruik van fossiele (niet-duurzame) energie
 3. Het procentuele aandeel duurzame energie

Met de BENG wordt ook de kans op oververhitting in de maand Juli berekend. Dit wordt uitgedrukt met de coëfficiënt ‘TO-juli’ (temperatuuroverschrijding Juli). Deze waarde mag niet groter zijn dan 1.

Hoe wordt de BENG berekend?

De BENG wordt berekend volgens de NTA8800.

Daarin worden bijvoorbeeld de volgende standaardgegevens ingevuld:

 • Standaard uren gebruik of bewoning per jaar;
 • Temperatuurinstellingen en
 • Genormeerde weersomstandigheden.

In de berekening worden gebouwspecifieke onderdelen ingevuld:

 • Isolatie en glas (thermische schil);
 • Verwarming en koeling;
 • Luchtbehandeling;
 • Verlichting en
 • Duurzame opwekking.

Wanneer is de BENG berekening verplicht

Bij nieuwbouw is de BENG berekening verplicht op de volgende momenten:

 1. Bij aanvraag van de omgevingsvergunning op basis van de bouwtekeningen en beschikbare uitgangspunten.
 2. Bij oplevering. Hiertoe wordt bewijst gecontroleerd (foto’s) van het bouwproces én de situatie na complete oplevering.

De BENG berekening en het energielabel

De BENG berekening en het energielabel zijn eigenlijk hetzelfde. Beide berekeningen worden volgens de NTA8800 uitgevoerd en resulteren in een energielabel. Met de BENG berekening wordt in het algemeen de detailmethode van het energielabel bedoelt. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina’s in het kenniscentrum over het energielabel en de BENG.

Aandachtspunten BENG berekening

 • Vaak wordt de BENG al in een vroeg stadium gevraagd, terwijl er in het ontwerpproces nog geen definitieve keuzes gemaakt zijn. Aangezien er in de BENG berekening keuzes gemaakt worden die invloed hebben op de bouwkosten, is het aan te bevelen ook naar de kosten te kijken van de onderdelen die in de BENG worden gekozen.
 • In de BENG worden product- en systeemoplossingen gekozen met bepaalde eigenschappen. In de praktijk kan alleen dezelfde BENG worden gehaald als er producten of systemen worden geïnstalleerd die dezelfde eigenschappen hebben. (simpel voorbeeld: als er van een warmtepomp wordt uitgegaan, moet er een warmtepomp worden geïnstalleerd die tenminste hetzelfde rendement heeft.)

Waarom een BENG berekening van Exalius

 • In de BENG berekening wordt er voor een concept gekozen die voldoet aan de bouwbesluiteisen tegen optimale bouwkosten;
 • Er worden oplossingen gekozen die leiden tot een laag energieverbruik op basis van reeds gerealiseerde projecten in de praktijk;
 • Wilt u meerdere onderdelen laten toetsen aan het bouwbesluit. Geef dit dan aan bij uw aanvraag. De BENG heeft namelijk overlap met een aantal andere bouwbesluitberekeningen. Exalius kan deze gecombineerd uitvoeren om dubbel werk te voorkomen.

Neem contact met ons op voor een aanbod op maat.