Uitvoeringsmanagement

Bouwprocessen wordt door velen als complex en veeleisend ervaren. Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning geven hierbij de noodzakelijke hou-vast.

Er zijn diverse juridische modellen waarmee een bouwproces kan worden gemanaged:

  • Design, Build, Finance & Maintain
  • Design, Build, Maintain 
  • Design & Construct
  • Engineering & Construct
  • Prestatiecontracten
  • Traditionele contractvormen zoals de RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw)-systematiek
  • Hybride Contracten
  • Raamovereenkomsten ingenieursdiensten

In de basis komt het neer op het maken van duidelijke afspraken over het ontwerp, planning, uitgangspunten en de handelswijze bij afwijkingen. De invulling hiervan is altijd maatwerk. Exalius heeft hier ruim ervaring in en beoordeeld elk project op basis van technische wetenschap en de risico’s die inherent zijn aan het bouwproces.

Processtappen installatie-adviesbureau

Processtappen installatie-adviesbureau