BREEAM Excellent met gebouwsimulatie

Adamas Groep heeft opdracht om de nieuwbouw van distributiecentra voor de AGRO, DHL en Lintelo te coördineren zodat deze de ‘BREEAM-excellent’ score behalen. Een goede ‘BREEAM‘ score toont de duurzaamheid van een gebouw aan én maakt fiscaal voordeel mogelijk (EIA/MIA/VAMIL). Exalius heeft met ‘gebouwsimulatie’ aangetoond dat de gebouwontwerpen van de AGRO, DHL en Lintelo voldoen aan binnen de BREEAM gestelde comforteisen.

Over BREEAM-NL

Binnen de ‘BREEAM-NL’ methode wordt een gebouw getoetst op diverse duurzaamheidsaspecten, zoals gezondheid, energie, water, afval, materialen en vervuiling. Binnen ieder aspect kunnen ‘credits’ worden verkregen als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Het totaal aantal credits bepaalt welke BREEAM-score er wordt behaald.

Thermische behaaglijkheid

Een van de credits is thermische behaaglijkheid. Om voor dit onderdeel de maximale score te behalen dienen comfortabele binnentemperaturen te worden gehandhaafd. Comfortabel betekent in dit geval dat het binnen niet te warm én niet te koud is.

Omdat dit een subjectief begrip is, schrijft de BREEAM twee objectieve bepalingsmethodes voor: de NEN-EN-ISO 7730 en de ATG-methode. Beide methoden zijn gebaseerd op de theorie van Fanger. Deze theorie berust op het feit dat in het menselijk lichaam een warmtebalans ontstaat als het metabolisme en de omgevingstemperatuur gelijk blijven.

Fanger heeft het effect van alle parameters uit ‘de behaaglijkheidsvergelijking’ bij een representatieve groep mensen getest. Zo is bijgehouden hoe mensen het binnenklimaat beoordelen bij variaties in activiteit, kleding en diverse parameters van het binnenklimaat. Het resultaat zijn zogenoemde comfortgrafieken. Hierin zijn de onderzoeksresultaten vertaald naar een bandbreedte van binnentemperaturen waarbij de mens zich comfortabel voelt.gebouwsimulaties

Gebouwsimulaties voor de AGRO, DHL en Lintelo

De binnentemperaturen zijn voor de drie genoemde distributiecentra met speciale software uitgerekend en vergeleken met comfortgrafieken. Hierbij is het complete gebouwontwerp ingevoerd:

  • Warmteweerstand en thermische massa van de bouwkundige schil;
  • De constructie- én gebruiksoppervlaktes;
  • Gebruikersprofielen (welke temperaturen stelt men in, wanneer gaat de zonwering naar beneden e.d.);
  • Installaties, instellingen en
  • Weersomstandigheden van een representatief klimaatjaar.

Naast het aantonen van het thermische comfort is tevens inzichtelijk gemaakt welke installatie-setpoints hiervoor gehanteerd kunnen worden. Daarmee is de simulatie niet alleen een tool om BREEAM-credits te verkrijgen, maar geeft dit ook een handreiking voor de manier waarop installaties worden ingeregeld.

Villawijk Beaufortlaan haalt een EPC van 0,4


RV&O en van Omme & de Groot zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwbouw villawijk in Soest. Om aan de nieuwbouweisen te voldoen zijn strenge eisen vereist met betrekking tot energie-efficiëntie. Zo is een ‘Energie Prestatie Coëfficiënt’ van 0,4 geëist. Samen met het ontwerpteam heeft Exalius het bouwconcept vormgegeven en aangetoond dat de villa’s op een EPC van 0,4 uitkomen. Dit concept kan tegen optimale bouwkosten worden ontwikkeld én er is voor systemen gekozen die in de praktijk relatief het meeste bijdragen aan een lage energierekening. Hoe is dit eindresultaat tot stand gekomen? En wat zijn de aandachtspunten bij dergelijke berekeningen?

Over de EPC

De ‘Energie Prestatie Coëfficiënt’ of ‘EPC’ wordt uitgedrukt in een getal. Daarbij geldt: hoe lager dit getal, des te energiezuiniger het gebouw. In het bouwbesluit worden EPC-waarden geëist, waaraan gebouwen ten hoogste dienen te voldoen. De overheid zal deze waarden steeds verder verlagen, als instrument om haar duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

De EPC dient te worden berekend volgens de ‘NEN-7120 Energieprestatie van gebouwen’. Deze norm van bijna 500 pagina’s bevat veel verwijzingen naar andere normen om tot rekenwaarden te komen. Met speciale softwarepakketten kunnen deze berekeningen vervolgens worden uitgevoerd. Daarbij zijn verschillende invoerwaarden mogelijk, die in de basis te onderscheiden als:

  • Invoer van forfaitaire waarden; dit is een gemiddelde waarde die wordt voorgeschreven op basis wetenschappelijk/historisch onderzoek, genoemd in de norm;
  • Invoer van maatwerkwaarden; hierbij dienen invoerwaarden volgens een bepaalde norm te worden bepaald.

Ontwerpers genieten bij bepaalde parameters de vrijheid om zelf te kiezen tussen de twee invoermogelijkheden. Daarbij zorgt bij bepaalde parameters de forfaitaire waarde voor een gunstiger EPC, waar bij andere parameters de maatwerkwaarde weer gunstiger is.

Voorbeeld: voor triple-glas inclusief het kozijn geldt een forfaitaire waarde van 1,4 W/m2K voor de warmtedoorgang. Wanneer men deze waarde op maat berekent, is een U-waarde van 1,1 W/M2K mogelijk. Dat scheelt aanzienlijk in de EPC.

Het bouwconcept

Er zijn diverse concepten mogelijk die tot een lage EPC leiden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de EPC-berekening een theoretische benadering is. Concepten die in de berekening worden ingevoerd, worden echter niet allemaal even ‘eerlijk’ beoordeeld. Zo kan een systeem die een ongunstige invloed heeft op de EPC-waarde tóch relatief energiezuinig zijn. Daarom is het advies is om concepten te ontwerpen die op basis van praktijkervaring of andere rekenmethoden bewijzen dat ze energiezuinig zijn.

Villawijk Beaufortlaan

Een goed ontwerp is dus in de basis energie-efficiënt, hetgeen wordt doorvertaald in de EPC-berekening. Met andere woorden: een efficiënt ontwerp van systemen op basis van praktijkervaring en andere grondslagen dient leidend te zijn, waarbij de EPC-berekening niet meer dan ondersteunend is. Er zijn namelijk genoeg variabelen in de EPC-methode om tegen optimale kosten op een lage EPC uit te komen.

RV&O en het ontwerpteam zijn op deze manier tot een optimaal ontwerp gekomen. Exalius, Omme & de Groot (aannemer), alle onderaannemers en Zivkovic architecten beschikken samen over dergelijke kennis waarmee in één bouwvergadering een dergelijk concept tot op detailniveau is uitgedacht. Vervolgens zijn alle EPC-berekeningen uitgevoerd en kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Lees meer over villawijk beaufortlaan

Exalius heeft impact


Exalius geeft bij ieder energieadvies direct de mogelijkheid tot ondersteuning om het geadviseerde uit te laten voeren. Zo zijn voor 2 consumentwoningen een hybride-warmtepomp systeem geadviseerd én is voor gebouw Santbergen (tevens vestigingskantoor Exalius) een advies voor LED-armaturen uitgebracht. De betreffende opdrachtgevers hebben ondertussen offertes van een kundig installateur ontvangen en er wordt overgegaan tot uitvoering. Zo is energiebesparing een feit. De volgende stap? Subsidie en fiscaal voordeel aanvragen.

Een goede leverancier, installateur of aannemer vinden die dátgene levert dat is geadviseerd, is niet altijd even makkelijk. Exalius heeft om die reden vanuit haar netwerk beoordeeld welke partijen kwalitatief en prijstechnisch optimaal werk leveren. Daarbij is de samenwerking met deze partijen goed waardoor inhoudelijk wordt gebrainstormd vóórdat de offerte wordt opgesteld. Eindresultaat = een propositie die aansluit op de wensen van de opdrachtgever én technisch goed in elkaar zit.

Daarbij komen de voorgestelde producten in aanmerking voor subsidie en fiscaal voordeel. Zo is Exalius voor de 2 consumenten woningen én gebouw Santbergen ondertussen gestart met de voorbereidingen voor de aanvraag van subsidies.

principe-warmtepompPrincipe Warmtepomp