TO-berekening

Wat is het

Voor de beoordeling van het binnenklimaat kunnen temperatuursimulatie berekeningen worden uitgevoerd. Een onderdeel van deze berekening is het bepalen van de tijdsduur dat het kouder of warmer is dan een bepaalde temperatuur: de TemperatuurOverschrijding. Het resultaat van de simulatie kan worden gebruikt om:

  • Technische- of comfort problemen op te lossen;
  • Te voorspellen hoe de gemiddelde tevredenheid zal zijn van de gebouwgebruiker met betrekking tot de temperatuur;
  • Te analyseren of het gebouw aan bepaalde eisen voldoet en
  • Het gebouw in te delen in een comfortklasse (comform de NEN7730 of de ISSO74)

to-berekening

Comfortprestatie

In de NEN7730 worden de begrippen ‘predicted mean value’ (PMV) en ‘predicted percentage of dissatisfaction’ (PPD) gespecificeerd. Deze indices drukken de beleving uit van de mens bij bepaalde gewogen temperatuur overschrijding (GTO). Dit geeft inzicht in de comfortbeleving in een gebouw. De comfortprestatie kan uiteindelijk ook uitgedrukt worden in een klasse. Deze klassen hebben op hun beurt weer een link met de BREEAM-NL, waar voor comfortklasses A en B een extra score kan worden verkregen.

to-berekening

Hoe werkt het

De simulatie wordt door complexe software uitgerekend. Als input hiervoor worden bouw- en installatietechnische eigenschappen gebruikt in combinatie met comfortspecifieke eisen/wensen.

Exalius kan een temperatuuroverschijdingsberekening opstellen. Het resulterende rapport bevat een eenvoudige samenvatting van de cruciale onderdelen.

Neem contact op voor meer informatie.