BREEAM EXCELLENT MET GEBOUWSIMULATIE

Adamas Groep heeft opdracht om de nieuwbouw van distributiecentra voor de AGRO, DHL en Lintelo te coördineren zodat deze de ‘BREEAM-excellent’ score behalen. Een goede ‘BREEAM‘ score toont de duurzaamheid van een gebouw aan én maakt fiscaal voordeel mogelijk (EIA/MIA/VAMIL). Exalius heeft met ‘gebouwsimulatie’ aangetoond dat de gebouwontwerpen van de AGRO, DHL en Lintelo voldoen aan binnen de BREEAM gestelde comforteisen.

OVER BREEAM-NL

Binnen de ‘BREEAM-NL’ methode wordt een gebouw getoetst op diverse duurzaamheidsaspecten, zoals gezondheid, energie, water, afval, materialen en vervuiling. Binnen ieder aspect kunnen ‘credits’ worden verkregen als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Het totaal aantal credits bepaalt welke BREEAM-score er wordt behaald.

THERMISCHE BEHAAGLIJKHEID

Een van de credits is thermische behaaglijkheid. Om voor dit onderdeel de maximale score te behalen dienen comfortabele binnentemperaturen te worden gehandhaafd. Comfortabel betekent in dit geval dat het binnen niet te warm én niet te koud is.

Omdat dit een subjectief begrip is, schrijft de BREEAM twee objectieve bepalingsmethodes voor: de NEN-EN-ISO 7730 en de ATG-methode. Beide methoden zijn gebaseerd op de theorie van Fanger. Deze theorie berust op het feit dat in het menselijk lichaam een warmtebalans ontstaat als het metabolisme en de omgevingstemperatuur gelijk blijven.

Fanger heeft het effect van alle parameters uit ‘de behaaglijkheidsvergelijking’ bij een representatieve groep mensen getest. Zo is bijgehouden hoe mensen het binnenklimaat beoordelen bij variaties in activiteit, kleding en diverse parameters van het binnenklimaat. Het resultaat zijn zogenoemde comfortgrafieken. Hierin zijn de onderzoeksresultaten vertaald naar een bandbreedte van binnentemperaturen waarbij de mens zich comfortabel voelt.gebouwsimulaties

GEBOUWSIMULATIES VOOR DE AGRO, DHL EN LINTELO

De binnentemperaturen zijn voor de drie genoemde distributiecentra met speciale software uitgerekend en vergeleken met comfortgrafieken. Hierbij is het complete gebouwontwerp ingevoerd:

  • Warmteweerstand en thermische massa van de bouwkundige schil;
  • De constructie- én gebruiksoppervlaktes;
  • Gebruikersprofielen (welke temperaturen stelt men in, wanneer gaat de zonwering naar beneden e.d.);
  • Installaties, instellingen en
  • Weersomstandigheden van een representatief klimaatjaar.

Naast het aantonen van het thermische comfort is tevens inzichtelijk gemaakt welke installatie-setpoints hiervoor gehanteerd kunnen worden. Daarmee is de simulatie niet alleen een tool om BREEAM-credits te verkrijgen, maar geeft dit ook een handreiking voor de manier waarop installaties worden ingeregeld.