EPC berekening laten maken?

Wilt u een EPC berekening laten maken? Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die u nodig hebt.

Inhoud

1.Wat is de EPC
1.1.De definitie
1.2.Bepalingsmethode
1.3.Omgevingsvergunning
2.De EPC als pril ontwerp
3.De EPC berekening en het energielabel
4.De EPC en het bouwbesluit

Wat is de EPC

De definitie

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt en wordt uitgedrukt in een getal. Des te lager dit getal is, des te energiezuiniger het gebouw. Vanuit het bouwbesluit is het geëist dat nieuwbouw woningen en gebouwen een bepaald maximum hebben. Welke EPC maximaal is toegestaan voor ieder gebouw is in onderstaande tabel te vinden:

EPC berekening laten maken tabel

EPC-waarden, conform het bouwbesluit.

Bepalingsmethode

De EPC wordt berekent volgens de NEN 7120. Hierbij worden de volgende bouwkundige eigenschappen en installaties ingevoerd in een empirische berekening:

  • Thermische schil (scheiding binnen en buiten)
  • Warmte en koude behoefte
  • Warmteopwekking (verwarming en warm tapwater)
  • Koudeopwekking
  • Interne warmteproductie
  • Warmtewinst door zonnestraling (door ramen)
  • Ventilatie en evt. bevochtiging
  • Duurzame opwekking van energie

Omgevingsvergunning

De EPC berekening is nodig om een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) te krijgen. De overheid heeft als doel om in 2020 op een EPC=0 uit te komen. Dat worden gebouwen die geen of nauwelijks energie gebruiken.

De EPC als pril ontwerp

De EPC berekening wordt in een vroeg stadium bepaald en de uitgangspunten van deze berekening worden vastgelegd in de omgevingsvergunningaanvraag. In dit vroege stadium worden gedetailleerde keuzes gevraagd die direct invloed hebben op de investeringskosten en het energieverbruik in de exploitatiefase. Wij adviseren daarom:

  • Om de investeringskosten inzichtelijk te maken wanneer de uitgangspunten worden afgewogen die nodig zijn in de EPC berekening.
  • Andere voorbeeldprojecten te onderzoeken: welke EPC is opgeleverd en wat is het energieverbruik?

Op basis van deze gegevens kunnen de beste uitgangspunten in overleg worden bepaald. Hiermee heeft u direct een eerste versie van het bouwontwerp!

De EPC berekening en het energielabel

Aan het energielabel en de EPC ligt dezelfde berekening ten grondslag (beiden gebaseerd op de NEN 7120). De bepalingsmethode is alleen anders. Een EPC berekening wordt opgesteld aan de hand van tekeningen. Het energielabel wordt bepaald op basis van een fysieke opname. Toch is het wel mogelijk om bij de EPC berekening alvast inzicht te krijgen in het energielabel middels speciale software.

De EPC en het bouwbesluit

De EPC berekening heeft raakvlakken met andere delen van het bouwbesluit (bijvoorbeeld de daglichtberekening). Wanneer wordt overwogen meerdere onderdelen van het bouwbesluit te toetsen aan het ontwerp, is het aan te bevelen dit scherp te hebben voordat de EPC wordt berekend. De gegevens kunnen dan tijdens het berekenen van de EPC direct voor andere onderdelen worden gebruikt. Dat scheelt dubbel werk en kosten!

epc berekening laten maken