Missie, visie en bedrijfsfilosofie

Missie en Visie

De missie van Exalius is om Nederland minder energie te laten gebruiken en duurzaam energie op te wekken. Een lagere energierekening, hoog comfort en milieuverbetering staan hierbij centraal.

Wij zijn van mening dat dit kan worden bereikt door:

  • Advies op maat; hoeveel energie gaat u minder gebruiken?
  • Complete dienstverlening.
  • Laagdrempelig en tastbare informatie.
  • Tevreden klanten.

Bedrijfsfilosofie

Integriteit

In al onze werkzaamheden willen wij integer zijn. Hoewel dit een subjectief begrip is, hanteren wij onze eigen waarden. De belangrijkste is dat mens én milieu erop vooruitgaan bij toepassing van duurzame energie. Oftewel: als er geen benadeelden zijn is er automatisch sprake van eerlijk handelen.

In het kader van betrouwbare adviezen willen wij ten alle tijde een correct advies geven. Onze berekeningen die naar het advies leiden houden wij daarom transparant, zodat wij u kunnen uitleggen hoe wij tot een advies komen. Verder worden de adviezen berekend volgens de BRL-9500 (een objectieve methode).

Kwaliteit en innovatie

Ons advies berust op kennis van kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en systemen. Met abonnementen op diverse vakbladen, nieuwsbrieven en vakgroepen houden wij alle innovaties nauwgezet bij. Op deze manier nemen wij de meest recente technieken en innovaties mee in ons advies.

‘Samenwerken aan een gezond klimaat’

Een gezond klimaat kan niemand alleen bereiken. Hiervoor moet worden samengewerkt. Daarom werken wij volgens het full-service principe. Zo willen wij alle partijen bij elkaar brengen om samen voor minder CO2-uitstoot te gaan. Door samen te werken staan we sterk in onze missie een bijdrage te leveren aan een gezond klimaat.

energie