VILLAWIJK BEAUFORTLAAN HAALT EEN EPC VAN 0,4


RV&O en van Omme & de Groot zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwbouw villawijk in Soest. Om aan de nieuwbouweisen te voldoen zijn strenge eisen vereist met betrekking tot energie-efficiëntie. Zo is een ‘Energie Prestatie Coëfficiënt’ van 0,4 geëist. Samen met het ontwerpteam heeft Exalius het bouwconcept vormgegeven en aangetoond dat de villa’s op een EPC van 0,4 uitkomen. Dit concept kan tegen optimale bouwkosten worden ontwikkeld én er is voor systemen gekozen die in de praktijk relatief het meeste bijdragen aan een lage energierekening. Hoe is dit eindresultaat tot stand gekomen? En wat zijn de aandachtspunten bij dergelijke berekeningen?

OVER DE EPC

De ‘Energie Prestatie Coëfficiënt’ of ‘EPC’ wordt uitgedrukt in een getal. Daarbij geldt: hoe lager dit getal, des te energiezuiniger het gebouw. In het bouwbesluit worden EPC-waarden geëist, waaraan gebouwen ten hoogste dienen te voldoen. De overheid zal deze waarden steeds verder verlagen, als instrument om haar duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

De EPC dient te worden berekend volgens de ‘NEN-7120 Energieprestatie van gebouwen’. Deze norm van bijna 500 pagina’s bevat veel verwijzingen naar andere normen om tot rekenwaarden te komen. Met speciale softwarepakketten kunnen deze berekeningen vervolgens worden uitgevoerd. Daarbij zijn verschillende invoerwaarden mogelijk, die in de basis te onderscheiden als:

  • Invoer van forfaitaire waarden; dit is een gemiddelde waarde die wordt voorgeschreven op basis wetenschappelijk/historisch onderzoek, genoemd in de norm;
  • Invoer van maatwerkwaarden; hierbij dienen invoerwaarden volgens een bepaalde norm te worden bepaald.

Ontwerpers genieten bij bepaalde parameters de vrijheid om zelf te kiezen tussen de twee invoermogelijkheden. Daarbij zorgt bij bepaalde parameters de forfaitaire waarde voor een gunstiger EPC, waar bij andere parameters de maatwerkwaarde weer gunstiger is.

Voorbeeld: voor triple-glas inclusief het kozijn geldt een forfaitaire waarde van 1,4 W/m2K voor de warmtedoorgang. Wanneer men deze waarde op maat berekent, is een U-waarde van 1,1 W/M2K mogelijk. Dat scheelt aanzienlijk in de EPC.

HET BOUWCONCEPT

Er zijn diverse concepten mogelijk die tot een lage EPC leiden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de EPC-berekening een theoretische benadering is. Concepten die in de berekening worden ingevoerd, worden echter niet allemaal even ‘eerlijk’ beoordeeld. Zo kan een systeem die een ongunstige invloed heeft op de EPC-waarde tóch relatief energiezuinig zijn. Daarom is het advies is om concepten te ontwerpen die op basis van praktijkervaring of andere rekenmethoden bewijzen dat ze energiezuinig zijn.

VILLAWIJK BEAUFORTLAAN

Een goed ontwerp is dus in de basis energie-efficiënt, hetgeen wordt doorvertaald in de EPC-berekening. Met andere woorden: een efficiënt ontwerp van systemen op basis van praktijkervaring en andere grondslagen dient leidend te zijn, waarbij de EPC-berekening niet meer dan ondersteunend is. Er zijn namelijk genoeg variabelen in de EPC-methode om tegen optimale kosten op een lage EPC uit te komen.

RV&O en het ontwerpteam zijn op deze manier tot een optimaal ontwerp gekomen. Exalius, Omme & de Groot (aannemer), alle onderaannemers en Zivkovic architecten beschikken samen over dergelijke kennis waarmee in één bouwvergadering een dergelijk concept tot op detailniveau is uitgedacht. Vervolgens zijn alle EPC-berekeningen uitgevoerd en kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Lees meer over villawijk beaufortlaan